Psychomotorika: Od plienok až po školskú tašku

 

Po narodení obsahuje mozog dieťaťa sto miliárd mozgových buniek. Na začiatku života mozog váži 400 gramov. Počas prvých šiestich rokov sa jeho hmotnosť strojnásobí. Zväčší sa takmer na úroveň dospelého človeka! Čo všetko sa počas tejto doby rozvíja a zdokonaľuje? A ako tomu môžete pomôcť? Čítajte v našom článku!

1. rok: Potreba istoty aj premenlivosti

Prvý rok života dieťa prejde dynamickým vývojom - na začiatku života sotva dvíha hlavičku a o necelý rok neskôr už chodí. Na začiatku je jemná motorika sústredená len na otváranie a zatváranie pästičky. Za pár mesiacov obracia stránky v knižke, berie do ruky malé guličky pomocou palca a ukazováka alebo hádže kocky do nádobky. Tento vývoj je úzko založený na prostredí, v ktorom dieťa vyrastá. Jeho prepojenie s okolím, dôvera v rodiča, pocit istoty a bezpečia - to sú základné stavebné kamene jeho vývoja v prvom roku. Rovnako tak potreba premenlivosti- dieťatko sa otvára okolitému svetu všetkými zmyslami a rodič ho rôznymi podnetmi stimuluje ku zvedavosti. Hmat podnecujú dotyky a láskanie. Počas prvého roka sa dieťa učí rozoznávať melódiu ľudského hlasu a snaží sa zvuky napodobňovať. Po narodení dieťatko sleduje iba pohyblivý objekt, na konci prvého roka života už dokáže aktívne hľadať guličku, schovanú pod hrnčekom.

V prvom roku života sa zrak dieťaťa ešte len vyvíja. Pre malé bábätká sú preto vhodné obrázky a predmety, ktoré majú kontrastné farby a veľké plochy, pretože na malé predmety nie je schopné dostatočne zaostriť zrak. Ideálnou voľbou sú čiernobiele hračky a obrázky. 

V prvom roku života sú tiež položené základy socializácie. Práve mamička je pre dieťa hlavným zrkadlom a na nej sa učí interakciu s ostatnými ľuďmi. Medzi 6. a 9. mesiacom potom vie matku odlíšiť od všetkých ostatných ľudských bytostí a prichádza strach z cudzích ľudí. Dieťa v tú dobu začína chápať, že matka je trvalá a nemenná. V tejto dobe si tiež začína uvedomovať svoju samostatnosť a aktívne sa snažia budiť matkin záujem aj záujem svojho okolia. Je uchvátené svojim odrazom v zrkadle a jeho zvedavosť už pracuje na plné obrátky - skrinky v kuchyni skrývajú mnoho tajomstiev a búchanie vareškou do hrnca je predsa tak krásny zvuk!

AKÉ HRY SÚ VHODNÉ?

 

2. rok: Napodobovanie a osamostatňovanie

Druhý rok života sa nesie v duchu pohybu a osamostatňovania. V dvanástich mesiacoch chodí dieťatko ešte vratko, o tri mesiace neskôr bez problémov kope do lopty a vie vstať, bez toho aby sa muselo pridržiavať nábytku. Vďaka tomu sa už postupne dokáže samo zamestnať a hľadať nové podnety.

Prieskumné akcie sprevádza aj rozvoj jemnej motoriky - dieťatko berie do ruky pastelku a postupne napodobňuje čmáranie, ktoré sa v priebehu niekoľkých mesiacov premieňa na čmáranie spontánne. Vie hádzať guličky do fľaše, stavať vežu z troch kociek a tesne pred dovŕšením druhého roka si už listuje knižku stránku po stránke a prezerá si obrázky. Vie už rozlíšiť rozdiel medzi niečím, čo je malé a niečím, čo je väčšie a dokáže vďaka tomu hodiť kocku do správneho otvoru.

Samostatný pohyb v priestorom dôležitý hneď v niekoľkých ohľadoch. Dieťa spracováva informácie z rôznych prostredí a spoznáva funkcie okolitého sveta. Zároveň už ich ale môže samo ovplyvňovať a rozhodovať sa, ktoré stimuly sú pre neho zábavné a ktoré nie. Svoje miesto dostáva aj symbolická hra - pomocou predstavivosti sa z kamienka môže stať cukrík a dieťa stále viac napodobňuje správanie, ktoré vidí, alebo počuje a snaží sa mamičke "pomáhať" s upratovaním alebo varením. Ešte síce nechápe, že do polievky nepatrí celé vrecúško soli, ale snaží sa ho tam nasypať, pretože mamička robila pred chvíľou niečo podobné. Dokáže držať lyžičku a snaží sa s ňou najesť, ako to robia rodičia a rovnako tak sa napije z hrnčeka.

Pomocou napodobňovania sa rozvíja tiež řeč. Dieťa ju používa ako hru, ale aj ako prostriedok na komunikáciu. Prestáva len pasívne opakovať - ​​tvorí vlastné dvojslovné spojenie a zvedavo sa učia názvy rôznych objektov. V dvoch rokoch potom dokáže ukázať, kde má bábika nos, oči, vlasy, ruky a nohy. Všetky tieto schopnosti budujú v dieťati dôveru v seba samého a vedú k postupnému opúšťaní bezpodmienečnej väzby na mamičku.

AKÉ HRY SÚ VHODNÉ?

 

3. rok: Ja sám!

Druhé narodeniny často odštartujú obdobie, na ktoré sa spomína s úsmevom až vtedy, keď za sebou zavrie dvere. Áno - obdobie vzdoru. V treťom roku života sa čoraz viac prehlbuje potreba osamostatniť sa a s ňou prichádza aj potreba sebapresadenia. Na rodičoch tak leží úloha stanoviť hranice, ale zároveň nechať skúšať nové veci. Hoci sa to môže zdať občas ťažko uveriteľné, tak práve tento negativizmus dieťa učí, kde sú hranice a kde môže ísť ďalej. Aj napriek negativizmu sa dieťa stále identifikuje so svojim rodičom, ako vzorom správania a z jeho reakcií na rôzne situácie vychádza i vo svojich prejavoch. Dieťa stále preberá postupy riešenia rôznych situácií práve od rodičov. V tomto ohľade je to pozícia kľúčová a nezastupiteľná.

Dieťa je už stále v pohybe. Troúfne si na ťažšie prekážky, ako sú stoličky a stoly, cez ktoré bez ťažkostí prelieza. Strieda nohy pri chôdzi po schodoch, aj keď sa ešte musí držať zábradlia. Bez ťažkostí kope silno do lopty, poskakuje na oboch nohách a snaží sa chodiť po špičkách. Jednu sekundu stojí na jednej nohe. Kamarátom sa stane odrážadlo alebo trojkolka, ktorá ešte zrýchli pohyb, po ktorom dieťa v tomto veku tak túžia.

Dieťa sa v tomto veku snažia prijímať čo najviac podnetov a informací. Nechá si mnohokrát odpovedať na otázku "Čo to je?" A začne chápať pojem "moje." Pozná svoje meno a úplne presne sa identifikuje na fotografii alebo na videu. Experimentuje s tým, čo to znamená "slobodná vôľa". Vďaka tomu sa občas rodič dostane do neriešiteľnej situácie, pretože dieťa odmieta akúkoľvek ponúkanú variantu.

Dieťa v tomto veku chápe význam číslice jedna a vie ju ukázať na prstoch. Priradzuje k sebe dvojice obrázkov a triedi kocky podľa farieb. Pozná už úžitkovú hodnotu mnohých predmetov - vie, čo jeme a čo si môžeme obliecť.

Úlohou rodičov je, aby dokázal dieťaťu venovať správne množstvo podnetov a situácií, ktoré si bude vedieť vyriešiť samo. Sú to napríklad hry, kedy môžu samé tvoriť - z kociek, lega alebo pomocou plastelíny. Nechať ich skladať jednoduché puzzle, ktoré zvládnu zostaviť bez pomoci. Nechať ich pomáhať s bežnými dennými úlohami, ako je obliekanie, pomoc pri upratovaní. Dôležitá je spoločná hra, ktorá učí dieťa interakciu medzi ľuďmi. Hra pomáha rozvoju motorických zručností, a rovnako tak vývoji reči, ktorá mu pomáha vyjadriť potrebu, túžbu alebo nesúhlas.

AKÉ HRY SÚ VHODNÉ?

 • Hračky, ktoré sa skladajú z rôznych textúr a materiálov- ideálnou voľbou môžu byť kocky  Sensory blocks
 • Jednoduché společenské hry
 • Hry s farbami - Hra Duha mimo iné ocenená Asociáciou klinických logopédov
 • Puzzle - neviete, aké svojmu dieťaťu zaobstarať? Skúste hľadať inšpiráciu v našich produktoch

 

4. rok: Osvojovanie novej role a základy grafomotoriky

Tretie narodeniny sú magickým krokom v živote dieťaťa - oficiálne sa z neho stáva predškolák. Mnoho detí vyrazí za novými zážitkami a kamarátmi do škôlky. Toto obdobie so sebou prináša mnoho nových skúseností. Pre dieťa sa stáva dôležitý kolektív rovesníkov a vzťahy s nimi. Spoznáva svoju úlohu a osvojuje si normy spoločenského správania. Dokáže sa ospravedlniť, keď urobí niečo zle a zároveň túži po ocenení kolektívu, do ktorého sa snaží začleniť. Uznanie rovesníkov sa stáva dôležitou súčasťou jeho sebahodnotenia. Dieťa si osvojuje gramatiku v reči a pomocou reči sa rozvíja aj jeho myslenie. Aktívne popisuje, čo robí a uvažuje nahlas.Chápe tiež pojem "dva" - vie na prstoch napočítať do dvoch a podať na požiadanie dve hračky.

 Rodičmi obľúbenú otázku "Čo je to?", Strieda ešte obľúbenejšie: "Prečo?". Dieťa rado počúva rozprávky - rozprávanie podnecuje jeho fantáziu a vďaka tej dokáže vyjadriť svoj postoj k svetu. Svoju úlohu tu hrajú knižky a rozprávanie rozprávok, kde sa opakujú určité primitívne rysy, jednoznačné charaktery a riešenie situácií. Dokáže tiež plniť úlohy pomocou sluchu - určí niektoré zvuky, ktoré počuje a vie určiť, ktorý zvuk je tichý a ktorý hlasný a samo zaspieva krátku pesničku.

Dieťa sa učí samostatnosti v sebeobsluhe - dokáže si vyčistiť zuby, obliecť si bundu, navliecť ponožky, obuť topánky a umyť si ruky a tvár. Bez problémov si natočí vodu z kohútika a jej pomocou lyžice a vidličky.

Do popredia sa začína dostávať grafomotorika - dieťa dokáže obtiahnuť predlohu kríža alebo tlačené písmeno V a H a ceruzku už drží správnym úchopom. Vymaľovavá obrázky a učí sa zaobchádzať s nožnicami, aj keď mu to ešte príliš nejde. Základom grafomotoriky je dozrievanie nervovej sústavy, ktorá sa v tomto období vyznačuje dominanciou jednej ruky. Kresba už tiež nefunguje ako cieľ, ale ako zobrazenie reality - dieťa s ňou prezentuje svoj pohľad na svet a obrázky bývajú pomenované až po tom, čo je kresba dokončená. Hoci dieťa chápe rozdiel medzi označením "malý" a "veľký", v kresbe často zdôrazňuje subjektívne dôležité črty. Slovami Zdeňka Matějčka - dieťa kreslí to, čo o objekte vie. Nie to, čo na ňom vidí. Preto dieťa na začiatku nekreslí u postavy trup, pretože z jeho pohľadu je dôležitá hlava a končatiny.

Vývoj hrubej motoriky: Počas štvrtého roka už dieťa vie chytiť loptu, skáče znožmo a vie chodiť po špičkách. Pravostranná alebo ľavostranná dominancie sa tak objavuje aj v hrubej motorike. Dieťa dokáže stáť na jednej - dominantnej - nohe až niekoľko sekúnd a pri skoku už nestrieda odrazovú nohu.

AKÉ HRY SÚ VHODNÉ?

 • Hry podporujúce dominanciu jednej ruky: puzzle a stavebnice (svietiace lego kocky Light Stax alebo magnetická stavebnica Magnatiles). Stavia si dieťa rado bunkre? Tak určite nezabudnite na obrie stavebnicu GIGI blocks!
 • Hry podporujúce správny úchop: Počítanie a navliekanie ovocia
 • Rozprávkové knihy

 

5. rok: Tvorivé hry s kamarátmi

V polovici predškolského obdobia sa dieťa stále viac utvrdzuje vo svojej sociálnej úlohe v rodine i medzi vrstovníkmi. Veľkú úlohu hrá osvojovanie prosociálneho správania. V tomto období už tiež vie, že jeho pohlavná identita je nemenná a podľa toho diferencuje aj svoju hru. Rado sa zúčastňuje hier, pri ktorých sa preteká. Hra je tvorivá a spoločná s rovesníkmi. Vďaka slovnej zásobe sa už dieťa dokáže dohovoriť na priebehu a cieľmi hry. V rámci sociálnych vzťahov sa učí kontrolovať a ovládať agresívne tendencie, ktoré v tomto veku dostávajú skôr slovné charakter. Zároveň už vie pochopiť negatívne dôsledky svojho konania.

Hrubá motorika sa zdokonaľuje vo veľa zručností. Dieťatko už nestojí na jednej nohe, ale aj skáče. Vie sa pohybovať v rytme hudby, vyhodí loptu do výšky, chodí zo schodov bez držania a pritom strieda nohy. Pred piatymi narodeninami dokáže z dvoch metrov hodiť tenisovú loptičku do kruhu s priemerom 25 cm.

Pri kresbe už sa u postáv objavuje okrem nôh a hlavy tiež trup. Smerom k piatemu roku už dieťa vie strihať nožnicami podľa čiary a trénuje zaväzovanie šnúrok. So záujmom skladá puzzle z dvanástich a viac dielikov a bez problémov postaví most zo šiestich kociek. Začína sa orientovať v čase - určí, čo robíme v noci a čo cez deň. Vie počítať na prstoch do troch a podá na požiadanie tri kocky alebo tri autíčka.

V reči prestáva používať detské výrazy, používa vety o piatich slovách a snaží sa spontánne zaraďovať nové výrazy. Dokáže popísať slovo podľa jeho významu a začína používať minulý čas. Recituje krátke básničky a vie povedať, na čo slúži auto alebo dom.

AKÉ HRY SÚ VHODNÉ?

 • Stavebnice a kocky, puzzle (napríklad Puzzle )
 • Spoločenské, postrehové hry, hry v ktorých sa preteká
 • Hračky podporujúce vzájomné vzťahy v okolitom svete
 • Pexesa: obyčajné, ale napríklad aj hmatové (napríklad 3D hmatové pexeso )
 • Hry, ktoré cvičia jemnú motoriku a správny úchop
 • Strihanie podľa jednoduchých línií

 

6. rok: Dozrievanie nervovej sústavy a školská zrelosť

Piate narodeniny štartujú obdobie, ktoré sa sústreďuje na ucelenie školskej zrelosti. Dieťa ešte nechápe význam tejto role, nemá pre neho presnú náplň a hodnota tejto role závisí na postoji rodičov. V šiestich rokoch dochádza k postupnému dozrievaniu centrálnej nervovej sústavy, ktorá prináša odolnosť voči záťaži a emočné stabilitu. Dieťa koncentruje svoju pozornosť a dokáže sa dlhšiu dobu sústrediť sa. Dozrieva u neho senzomotorická koordinácia a manuálna zručnosť, ktorá sa odráža v grafomotorike. V tomto veku je veľmi dôležitý rozvoj zrakového a sluchového vnímania, ktorý je predpokladom pre úspešný štart v škole.

Do piatich rokov vidí dieťa lepšie na diaľku, než na blízko. Zaostrovanie  šošovky je tak namáhavejšie. Po piatom roku sa schopnosť vidieť na blízko zlepšuje. Dieťa lepšie vníma detaily a dokáže rozlíšiť tvar alebo počet. Pod to spadá aj rozlišovanie smeru - napríklad u písmen b a d. Pomocou zraku dokáže tiež vnímať celok ako súbor viacerých častí, ktoré spolu majú nejaký vzťah. To je aj predpoklad na čítanie - aby súbor jednotlivých písmen dokázalo spojiť do slova. V šiestich rokoch prichádza aj koordinácia očných pohybov - tie prestávajú byť prchavé a dieťa tak dokáže systematicky prehliadať obrázok alebo text. Dôležité postavenie má koordinácia oka a ruky - usmerniť čiaru pri písaní alebo kreslení a nepreťahovať obrysy obrázku pri vymaľovaní.

V šiestich rokoch deťom dozrieva aj sluchové vnímanie. Jeho rozvoj je založený na chápanie hovoreného slova a jeho systematického vnímania. K povedanej  informácii už sa nedá vrátiť, takže musí dieťa vyvinúť dostatočnú pozornosť, aby si ju zvládlo zapamätať.

AKÉ HRY SÚ VHODNÉ?

 • Zamerané na sluchové a zrakové rozlišovanie: Skladanie mozaiky s Kaleidographom - poskladajte si veľa obrázkov vlastných, alebo podľa predlôh, viac druhov.
 • Postrehové hry
 • Precvičovanie manuálnej zručnosti
 • Stavebnica s malými dielikmi: stavebnica Kapla

 

6. (7.) rok - 8. (9) rok: Raný školský vek

Nástup do školy sprevádza veľký rozvoj poznávacích procesov. Stále sa rozvíja sluchové a zrakové vnímanie a spracovanie informácií. Do detského života nastupuje tiež logické uvažovanie. Na začiatku školskej dochádzky dieťa rieši problémy intuitívne alebo na základe toho, čo zažilo. Na základe rozprávania a zážitkov postupne dokáže zovšeobecňovať pojmy a dedukcií spájať viac hľadísk dohromady. Postupne potom dokáže posudzovať skutočnosť z viacerých hľadísk - vie roztriediť predmety nie podľa jedného, ​​ale už podľa dvoch kritérií.

Pamäť dieťaťa je na začiatku mechanická, postupne sa s väčším množstvom informácií stáva čoraz viac logická. Rovnako tak sa zvyšuje aj kapacita pamäte. Pamäť sa cvičí osvojovaním určitých pamäťových stratégií, ktoré dieťa utvrdzujú v jeho schopnostiach. Pamäťové učenie sa rozvíja až od druhej triedy. Dovtedy hrá úlohu hlavne učenie senzomotorické, zamerané na grafomotoriku.

AKÉ HRY SÚ VHODNÉ?

 • Pamäťové hry
 • Zložitejšie stavebnice s malými dielikmi, ktoré trénujú jemnú motoriku prstov: Skvelá príležitosť pre malého staviteľa je stavebnica TomTec od tvorcov populárnej stavebnice Kapla. Na rozdiel od nej má TomTec plastové spojnice, vďaka ktorým môžu vznikať úchvatné stavby.
 • Logické hry, hlavolamy
 • Vedomostné hry - systém otázok a odpovedí
 • Knižky, ktoré si dieťa môže samo prečítať
 • Postrehové hry