Prípravu detí do prvej triedy sa oplatí nepodceniť: zraková oblasť

Ide vaše dieťa po letných prázdninách do prvej triedy ZŠ? A vy by ste ho na ňu radi pripravili? Je pravdou, že prípravu na túto dôležitú zmenu v živote detí je dobré nepodceniť. Veľa toho síce zastane materská škola, napriek tomu je aj príprava doma dôležitá. Prvým krstom ohňom budú aprílové zápisy do škôl. Preto sme si pre vás pripravili seriál s prehľadom toho, čo deti majú pred nástupom do základnej školy vedieť a čo budú pri zápise do ZŠ u nich preverovať. Ale tiež to, ako môžete svojich budúce prváčikov ďalej rozvíjať. Dnešný druhý diel sa zameria na zrakovú oblasť.

Niektoré deti sa už chcú učiť písať a čítať ešte pred nástupom do ZŠ. Ale to nie sú znalosti, ktoré sú nevyhnutné vedieť na začiatku prvej triedy, pretože to sa majú naučiť ako prváci. Exitujú však vedomosti a zručnosti, ktoré by dieťa malo ovládať. Malo by poznať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Tiež vysloviť správne všetky hlásky, spoznať prvú a poslednú hlásku v slove, vytlieskať slabiky, rozpoznať farby a číslice do piatich, poznať geometické tvary. A nakoniec tie pekné veci ako zaspievať pesničku či predniesť básničku, nakresliť postavu, strihať či správne držať ceruzku. Často sú to veci, s ktorými majú bohužiaľ prváci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Keď sa na to pozrieme o trochu viac odborne, mali by byť deti zdatné v piatich oblastiach - zrakovej, sluchovej, motorickej, poznávacej a sociálnej. To sú oblasti, v ktorých by sme mali svoje predškolské deti rozvíjať. Veľkú časť sa snaží pokryť materská škola, ale cvičiť by sme s nimi mali aj doma. A na všetky oblasti je možné deti pripraviť tak, že ich to bude baviť.

Ste pripravení dozvedieť sa viac? Poďme na to :-)

Zraková oblasť

Zrak je zmysel, ktorý umožňuje živočíchom vnímať svetlo, rôzne farby, tvary. Pre človeka je to zmysel najdôležitejší. Asi 80% všetkých informácií vnímame zrakom. Zrak je zameraný predovšetkým na vnímanie kontrastu, preto dovoľuje videnie kontúr predmetov, ich vzdialenosť a významne sa podieľa na orientácii v priestore.

Pokiaľ o ňom uvažujeme v súvislosti s prípravou na prvú triedu základnej školy, potom by mal každý prváčik zvládnuť orientáciu na ploche a v priestore. Napríklad rozlíšiť pojmy hore, dole, nad, pod, v atď. Určiť a dodržať smer pohybu, určiť vzdialenosť (ďaleko, blízko, ďalej, najďalej) a orientovať sa v najbližšom okolí. Ovládať by mal tiež tzv. Ľavo-pravý pohyb oči, to znamená udržať smer pohybu očí zľava doprava, zhora nadol. Dôležitá je tiež tzv. Zraková analýza a syntéza, kedy dieťa dokáže zostaviť obrázok z častí (puzzle), skladať podľa svojej fantázie (stavebnice) alebo doplniť chýbajúce častí na obrázku (dokresľovanie, dolepovanie). Potrebné je tiež precvičiť zrakovú pamäť a to napríklad kreslením obrázku podľa predlohy či zapamätanie si predmetov, alebo obrázkov a ich poradie. Rozvíjať je dobré tiež rôzne druhy rozlišovania - podobných a stranovo obrátených tvarov, zrakové rozlišovanie (farieb, predmetov či triedenie tvarov).

3423-1_mini-puzzle-pirati3432-1_mini-puzzle-ii-duhova-zahrada

Motorika, zrak, všetko je úzko propojené

Práve koordinácia očí je súčasťou správne zvládnutej grafomotoriky. Tá zahŕňa úroveň motorickej (pohybovej) spôsobilosti pre grafický výraz, písanie, obkresľovanie, kreslenie, rysovanie. A je úzko spätá s jemnou motorikou - koordináciou očí a rúk, správne zvládnutého úchopu písacích potrieb, príboru, navliekanie korálok, tvorby mozaík a pod. Nič z toho sa od seba nedajá oddeliť. A ako vám v tom môžeme pomôcť my v Kidtown.cz? Pre vaše deti sme pripravili skvelé grafomotorické listy Obrázky a klikiháky kocúrika Macourka, ktoré deti v tomto zmysle pripravia na prvú prípravu.

Kidtown_banner_WEB_Evropsky_den_logopedie

Sú to ale všetky možnosti, ako môžete s deťmi zrakovú oblasť rozvíjať?

 Rozvíjajte zrak hravou formou

Posilňovať zrakovú oblasť vo všetkých smeroch, o ktorých tu píšeme, možno hravo s pomocou mnohých našich hračiek pre rozvoj zraku.

Pre posilnenie zručnosti zostavovaní obrázkov je ideálne skladnie puzzlí. Tých u nás máme veľa a to pre deti rôzneho veku, od značky Mudpuppy či Crocodile Creek. Z ich krásnych motívov si určite s deťmi vyberiete.

954-1_pol-pl-puzzle-odkrywcy-kosmos-crocodile-creek-2920-7-19685-3Farby s deťmi precvičíte i vďaka nášmu hitu dúhové kamienky, ktoré  rozvíjajú i jemnú motoriku či prvé matematické zručnosti. S farebnými kamienkami rôznych tvarov deti tvoria obrázky podľa predlohy alebo podľa vlastnej predstavivosti. S niektorým z našich krásných tvorivých setov si zopakujú doplňovanie časti obrázkov, dokresľovnie, dolepovanie. Na precvičenie skladania, zas môžu použíť niektorý set zo stavebníc. Naše deti napríklad milujú MagnaTiles, ktorá ich začla baviť už niekedy v troch rokoch a aj v ôsmich rokoch si s ňou stále hrajú.

 1281-1_rbpebbles2

 A ktorú oblasť rozvoja precvičíme o týždeň? Tú sluchovú! :) A kde si môžete prečítať prvý diel, ktorý sa venoval motorike? Aj u nás na blogu: Prípravu detí do prvej triedy sa oplatí nepodceniť: motorika.