Prípravu detí do prvej triedy sa oplatí nepodceniť: sluchová oblasť

Pre školákov je to ešte ďaleko. Ale pre nás, ktorým idú deti po letných prázdninách do prvej triedy základnej školy, je to zrazu hrozne blízko. A väčšina z nás myslí na to, či sú tí naši drobci na školu pripravení. A preto sme si pre vás pripravili seriál o tom, čo deti majú pred nástupom do základnej školy vedieť a čo sa preveruje u aprílových zápisov do ZŠ. Nájdete aj rady, ako môžete svoje deti pripravovať. Dnešný článok sa zameria na sluchovú oblasť.

Často si myslíme, alebo to chcú naše deti, že je už dobré vedieť čítať a písať vopred. Ale čo by sa potom deti v prvej triede učili? Existujú však vedomosti a zručnosti, ktoré by dieťa malo ovládať. Malo by poznať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Tiež vysloviť správne všetky hlásky, spoznať prvú a poslednú hlásku v slove, vytlieskať slabiky, rozpoznať farby a počítať číslice do päť. Mali by poznať geometrické tvary. Mali by vedieť zaspievať pesničku či predniesť básničku, nakresliť postavu, strihať a správne držať ceruzku. A práve s týmito zručnosťami majú prváci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Keď sa na to pozrieme o trochu viac odborne, mali by byť deti zdatné v piatich oblastiach - zrakovej, sluchovej, motorickej, poznávacej a sociálnej. To sú oblasti, v ktorých by sme mali svoje predškolské deti rozvíjať. Veľkú časť sa snaží pokryť materská škola, ale cvičiť by sme s nimi mali aj doma. A môže to baviť nás i naše deti.

Sluchová oblasť

Dôležitým zmyslom a oblasť, ktorú by deti mali trénovať, je sluch. Schopnosť rozoznávať zafarbenie zvukov, teda jednotlivé tóny, sa u ľudí rôzni. Táto schopnosť sa označuje ako relatívnay sluch. Odhaduje sa, že asi jeden človek z 10 000 má abslolutný sluch, takže dokáže rozlíšiť aj nepatrné rozdiely v tónoch. Vďaka tomu, že človek má uši po stranách hlavy, umožňuje sluch orientáciu v priestore, ale podstatne horšie než zrak. Najmä pôvod hlbokých, alebo tiahlych tónov sa pomocou sluchu ťažko lokalizuje.

Špecifické je to u detí

Deti by v prvej triede mali zvládnuť tzv. načúvanie a vnímanie zvukov a rozpoznať ich, vedieť povedať, ktoré zvuky im sú a nie sú príjemné a rozoznať niektoré pesničky podľa melódie. Sluchová orientácia potom znamená, že dieťa určí zdroj zvuku a tiež spozná smer pohybu a približnú vzdialenosť zdroja zvuku. Pri správnom sluchovom rozlišovaní budúci prváčik pozná, či je dvojica slov alebo slabík zhodná, ako napríklad (dub - buk).

Existuje aj tzv. sluchová analýza a syntéza. Znie to možno zložito, ale ide opäť o jednoduchý princíp, kedy deti vedia rozložiť slová na slabiky a naopak, vedia určiť počet slabík - to je ideálne cvičiť treba s pomocou vytlieskávania. Vedia tiež pomenovať hlásky v slove - na začiatku a na konci, zložia slovo z jednotlivých hlások.

Z tých zábavnejších schopností je napríklad vnímanie a reprodukcia rytmu. To znamená, že drobček vníma a napodobňuje rytmus, vie rytmizovať básničku či pesničku, rozpozná verše. V sluchovej pamäti si potom deti zapamätajú dlhší vety (s piatimi a viac slovami), rad nesúvisiacich slov (aspoň päť) alebo si zapamätujú krátku básničku či pesničku.

Čo a hlavne ako precvičovať?

Aj v tejto oblasti pomôžu grafomotorické listy, pretože reč, zrak, sluch aj motorika sú úzko prepojené. U nás si môžete úplne zadarmo stiahnuť ucelený súbor grafomotorických listov Obrázky a klikiháky kocúrika Macourka.

Pomôcť ale môžu aj naše hračky pre rozvoj sluchu. Napríklad Pamäťová hra zvuky- sound set, kde pri hre deti hľadajú dva rovnaké zvuky. Precvičovať môžete tiež s Drevenými zvukovými kockami. Krabičky sú označené plastovým viečkom z jednej strany a oranžovým plastovým úchopom zo strany druhej. Naplnené sú rôznymi korálkami, rolničkami, drevenými kolíkmi. Cieľom hry, je rozpoznať dve krabičky s rovnakým zvukom.

Možnosťou sú tiež rôzne detské hudobné nástroje, či už Hudobný set pre najmenších, Rytmický bubienok, xylofon či niektoré z našich rumba gulí.

6711_xylophone-crocodile5391_cat-mouse-2

 

A čo vás čaká v budúcom diele? Všetko o poznávacej (kognitívne) oblasti. A ak chcete vedieť viac o oblasti motorickej či zrakovej, nájdite si na našom blogu diely minulé - motorika, zraková oblasť. :-)