Prípravu detí do prvej triedy sa oplatí nepodceniť: poznávacia (kognitívna) oblasť

Sme síce ešte stále v prvej polovici marca, ale aprílové zápisy do základných škôl tu budú čo by dup. Čo u nich našich najmenších čaká? A sú na ne pripravené? Sú pripravené na prvú triedu? Pekný prehľad o tom, čo by takýto prváčik mal ovládať, nájdete v našom seriáli. Dnes zameranom na poznávaciu (kognitívnu) oblasť. Ale hlavne sa ničoho nebojte, september je predsa len ešte ďaleko a do tej doby sa každé dieťa vo vývoji ohromne posunie. My vám v našom seriáli tiež poradíme, ako na to.

Zabudnite na čítanie či písanie, to sa deti naučia práve v prvej triede. Existujú však vedomosti a zručnosti, ktoré by dieťa malo ovládať. Malo by poznať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Tiež vysloviť správne všetky hlásky, spoznať prvý a posledný hlásku v slove, vytlieskať slabiky, rozpoznať farby a číslice do päť. Mali by poznať geometrické tvary. Mali by vedieť zaspievať pesničku či predniesť básničku, nakresliť postavu, strihať a správne držať ceruzku. A práve s týmito zručnosťami majú prváci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Keď sa na to pozrieme o trochu viac odborne, mali by byť deti zdatné v piatich oblastiach - zrakovej, sluchovej, motorickej, poznávacej a sociálnej. To sú oblasti, v ktorých by sme mali svoje predškolské deti rozvíjať. Veľkú časť sa snaží pokryť materská škola, ale cvičiť by sme s nimi mali aj doma. Na všetko je možné deti pripraviť, a to tak, a by ich to bavilo.

Poznávacia oblasť

Kognitívne funkcie (niekedy poznávacie funkcie) sú jednou z hlavných oblastí ľudskej psychiky. Ich centrá sú uložené v rôznych častiach mozgu. Prostredníctvom kognitívnych funkcií človek vníma svet okolo seba, jedná, reaguje, zvláda rôzne úlohy. Myšlienkové procesy dávajú človeku možnosť učenia, zapamätanie si, prispôsobovanie sa neustále sa meniacim podmienkam okolitého prostredia

Poznávacie funkcie zahŕňajú okrem pamäti aj koncentráciu, pozornosť, rečové funkcie, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií. K funkciám exekutívnym patrí schopnosť posudzovania a riešenie problémov, plánovanie, organizovanie.

Kognitívny systém je ucelenou štruktúrou. Jednotlivé funkcie na seba nadväzujú, sú vzájomne prepojené a jedna bez druhej nemôžu samostatne fungovať. Napriek tomu je možné jednotlivé funkcie vzájomne rozlíšiť, ich delenie však nie je vždy celkom jednoznačné. Tieto kognitívne funkcie rozlišujeme na pamäť, pozornosť a koncentráciu, rýchlosť spracovania informácií a pohotovosť. Tiež exekutívne funkcie vrátane emocionálnej sebaregulácie, reči a schopnosti vyjadrovania a porozumenia, priestorovú orientáciu.

Čo to znamená u detí?

Pod pojmom "myslenie" si asi každý niečo predstavíme. To, čo by mali deti ovládať, je analiticko-syntetická činnosť, teda rozloženie celku na časti a naopak, koncentráciu a zovšeobecňovanie - uviesť konkrétne príklady, určiť spoločný význam či nadradené pojmy. Dôležité je tiež pomenovanie, protiklady a súvislosti - malý / veľký, veľa / málo, najväčší / najmenší atď., A analógie. Poznať by mali časové vzťahy - čo robia ráno, po obede a večer, ale aj na jar, v lete, v zime atď. Rozpoznať, čo je to včera, dnes, pozajtra. Mať zdravý logický úsudok, alebo vedieť, čo urobia, keď majú smäd, hlad, niečo ich bolí, niečo rozbijú.

Cvičiť by mali tiež pozornosť a vydržať sústrediť sa na činnosť aspoň desať až pätnásť minút, a to aj u činnosti, ktorá ich nebaví. Pamäť je tiež dôležitá. Deti by mali dokázať napodobniť pohyb, zopakovať pokyn, spomenúť si na to, čo sa stalo v minulosti. Dôležité sú aj základné vedomosti o tom, aké existujú povolania, čím je mama a otec, ako sa volajú, kde bývajú, koľko majú rokov, kto žije v domácnosti, poznať svojich kamarátov. Mali by rozumieť okolnostiam (zmenám počasia, cestovaniu), vedieť počítať do šiestich. Rovnako tak by mali rozumieť a pochopiť reč - rozumieť bežne hovorenej reči, reagovať správne na pokyny dospelého, rozprávať jednoduchšie príbehy. V reči používať rozvité vety, tvoriť slová opačného významu, hovoriť gramaticky správne či mať správnu a zrozumiteľnú výslovnosť hlások. 

Správná grafomotorika je základ

A ako sme si hovorili už v minulých dieloch, reč, zrak, motorika aj všetky ďalšie oblasti sú v rozvoji vzájomne prepojené. A preto tiež poznávaciu oblasť môžete precvičovať s grafomotorickými listami. V kidtown.sk si môžete grafomotorické listy Obrázky a klikiháky kocúrika Macourka stiahnuť úplne zadarmo a vrhnúť sa na to :-).

Kidtown_banner_WEB_Evropsky_den_logopedie

Sú tiež ale ďalšie cesty, ako dieťa rozvíjať. Pomôcť ale môžu aj naše hračky pre rozvoj motoriky. Napríklad drevená hra na povolanie Drevené figúrky povolanie je presne tou pravou. Jednotlivé kusy sú z preglejky, majú hladký povrch vhodný pre malé detské ručičky. Na obrázkoch sa deti učia rozpoznávať ľudské povolania, napr. veterinárku, hasičov, doktorku, tenistku, vojaka, kuchára a veľa ďalších. Hračka je perfektná pre rozvoj fantázie i popisu vecí a situácie malých detí. Malé deti spoznávajú a rozoznávajú jednotlivé povolania. U starších detí podporuje storry-telling, poznávanie kultúr a životného štýlu. 

1185_wooden-community

Skvelou voľbou je tiež stavebnica Magnetická stavebnica malý staviteľ - emócie, ktorá sa zameriava na porozumenie emóciám. Tváre jednotlivých postavičiek môžu vyjadriť 6 odlišných emócií: šťastie, smútok, zlosť, prekvapenie, zmätok a vydesenie.

Ďalšou možnou hrou, ktorá podporuje vývoj detí, je naša novinka Resources (Zdroje). Krásna stavebnica, vďaka ktorej sa deti zoznámia so zdrojmi, ktoré sú potrebné napríklad pri stavbe veľkomesta či dediny. Každý kus stavebnice napodobňuje tvarom a farbou ozajstné prírodné zdroje, základné prvky všetkého okolo nás. A na vás je kombinovať a skladať ich a vdychovať tak život nekonečným výtvorom. Zdroje rozvíjajú detskú kreativitu, sociálne a emočné stránku osobnosti, rozpoznávaciu a percepčnú vnímavosť, motoriku. 

3129_better-build--emo

A možno poznáte Dúhové kamienky, ktoré rozvíjajú zrak, prvé matematické znalosti (počítanie), ale aj jemnú motoriku. S farebnými kamienkami rôznych tvarov môžu tvoriť obrázky podľa predlohy alebo podľa vlastnej predstavivosti. Rozvíjajú sa tak spolu všetky spomínané oblasti.

1281-1_rbpebbles2

V budúcom diele si povieme viac o rozvoji sociálnej oblasti. Zaujíma vás tiež motorika, zrak a sluch? Potom si prečítajte diely, ktoré už u nás na blogu vyšli: o motorike, zraku a sluchu.