Prípravu detí do prvej triedy sa oplatí nepodceniť: motorika

Čaká vaše dieťa po letných prázdninách prvá trieda základnej školy? Prípravu na túto dôležitú zmenu v živote detí nepodceňte. Prvým krstom ohňom budú aprílové zápisy do škôl. Preto sme si pre vás pripravili prehľad toho, čo deti majú pred nástupom do základnej školy vedieť a pri zápise budú u nich preverovať. Ale tiež to, ako môžete svojich budúcich prváčikov ďalej rozvíjať, pretože do prvého septembra ešte zostáva niekoľko mesiacov. A deti sa do tej doby vo vývoji ešte posunú míľovými krokmi.

Myslieť si, že by deti mali vedieť ešte pred prvou triedou čítať, počítať alebo písať, je častý omyl nás rodičov. To sa majú naučiť práve ako prváci. Existujú však vedomosti a zručnosti, ktoré by dieťa malo ovládať. Malo by poznať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Tiež vysloviť správne všetky hlásky, spoznať prvú a poslednú hlásku v slove, vytlieskať slabiky, rozpoznať farby a číslice do piatich, poznať geometrické tvary. A tiež veci, ktoré ho vyložene bavia, ako zaspievať pesničku či predniesť básničku, nakresliť postavu, strihať, správne držať ceruzku. A práve s týmito zručnosťami majú prváci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Keď sa na to pozrieme o trochu viac odborne, mali by byť deti zdatné v piatich oblastiach - zrakovej, sluchovej, motorickej, poznávacej a sociálnej. To sú oblasti, v ktorých by sme mali svoje predškolské deti rozvíjať. Veľkú časť sa snaží pokryť materská škola, ale cvičiť by sme s nimi mali aj doma. Na všetko je možné deti pripraviť, a to tak, aby ich to bavilo.  

Motorická oblasť

Motorika je súhrnom ľudských pohybových predpokladov. Motorická činnosť je potom cieľavedomý a systematický proces riadený centrálnou nervovou sústavou uskutočňovaný v interakcii medzi človekom a okolím za pomoci pohybovej sústavy.

U detí v malom veku je veľmi dôležité rozvíjať motoriku, teda hybnosť pohybových predpokladov a prejavov. Pohybové schopnosti dieťaťa (motorické schopnosti, motorika) a reč sa vzájomne ovplyvňujú. Ak u dieťaťa prebieha správny pohybový vývoj, nastupuje väčšinou v zodpovedajúcom období aj vývoj reči. Pri postihnutí pohybového ústrojenstva alebo oneskorenom motorickom vývoji býva často oneskorený aj vývoj reči. Neobratné deti mávajú viac nedostatkov vo výslovnosti než deti pohybovo priemerné. Preto je dôležité u detí rozvíjať hybnosť celého tela (hrubú motoriku), hybnosť ruky (jemnú motoriku) i obratnosť hovoridiel (motoriku rečových orgánov). 

Motorická oblasť má svoje základné časti, ktoré sú pri rozvoji detí zásadné - grafomotoriku, hrubú motoriku, jemnú motoriku, senzomotoriku a motorickú koordináciu. Základom grafomotoriky je uvoľnená ruka, ktorá je zásadná pre budúce písanie, správne postavenie ruky a lakťa a správny úchop pastelky. Rovnako tak pravidelné vymaľovávanie maľovaniek a to tak, že deti už viac-menej dokážu vyfarbovať bez preťahovania, vedia obťahovať rôzne tvary, prekresliť podľa predlohy kruh, trojuholník, štvorec, ľudskú postavu, dom, strom a ďalšie.

Správna hrubá motorika umožní deťom stáť rovno, zvládnuť predklon, kľak, drep, udržať rovnováhu pri stoji na jednej nohe. Deti sa zvládnu pohybovať vpred a vzad, do strán či na šikmej ploche, ubehnú určitú vzdialenosť. Vedia sa plaziť po brušku, kotúľať sa, točiť sa dokola, hojdať sa, chytiť loptu alebo pochodovať do rytmu. Vďaka dobrej jemnej motorike sa dokážu zamračiť, usmiať, nadvihnúť obočie, hbytě pohybovať jazykom medzi kútikmi, olízať si zuby alebo pery, našpúliť pery. Zvládajú tiež rôzne drobné ručné práce, ako napríklad vystrihávať, zatĺkať, modelovať, krájať, cvrnkať guličky či navliekať korále. Rozpoznajú hmatom odlišné materiály.

Senzomotorika je spojením vnímania s pohybom. Deti dokážu prepojiť počuté aj videnej s pohybom. Motorická koordinácia zabezpečí, že dieťa vie napodobniť prstami strihanie nožníc a že dokáže rozťahovať prsty na oboch rukách rovnako.

Motoriku môžete precvičovať s našimi logopedickými listami Obrázky a klikiháky kocúrika Macourka. Tie si u nás na webe môžete stiahnuť zadarmo a začať deti na prvú triedu pripravovať hneď :)

S rozvojom motoriky ale môže pomôcť aj mnoho z našich hračiek. Videli ste už skvelé hračky od firmy Guide Craft, od ktorých nájdete veľa hračiek, ktoré prirodzene rozvíjajú jemnú motoriku. Napríklad počítanie a navliekanie ovocia je pre rozvoj jemnej motoriky perfektné. Deti sa naučia tiež počítať či rozpoznávať farby. Skvelé je tiež šnurovanie tvarov - tvary sú vyplnené farebnými doskami, v ktorých sú malé otvory. Otvory slúžia na prevliekanie šnúrky. Zlepšujú si jemnú motoriku, učia sa dôkladnosťi a pozornosti. Alebo majú deti rady včielky? Tak im domov kúpte rovno šnurovací včelí úľ, s ktorým si tiež zlepšia jemnú motoriku a to tak, že sa snažia prevliekať úľ šnúrkou, ktorá je zakončená korálkou a včeličkou.

4662_p30509546462_p30509245925_vqpaxsr5xtorok3xwjyd-1200x1200

Pre rozvoj hmatu detí sú tiež skvelé dúhové kamienky, a to vďaka príjemnému materiálu na dotyk aj zostavovaním rôznych stavieb podľa predlohy či fantázie. Radosť urobíte vaším najmenším aj chytrou plastelínou, s ktorou precvičia hmat, ale tiež rôzne vlastnosti materiálov. No a pokiaľ už by ste chceli nacvičovať ťahy ceruzkou, potom neurobíte chybu s niektorým z našich MagPadů, s ktorými precvičíte správne držanie ceruzky aj správny smer písania písmen a čísel.

3162_magpadmini2Rainbow_Pebbles_2_1024x10243159_magpad-math

Tak sa do toho s deťmi pustite, bude vás to všetky baviť :) A v budúcom diele nášho seriálu sa zameriame na zrakovú oblasť: Prípravu detí do prvej triedy sa oplatí nepodceniť: zraková oblasť.