Pripravte deti na prvú triedu: sociálna oblasť

Hurá, už budem prváčik! Takto sa na prvú triedu teší veľa detí, dosť často hlavne dievčatká. Ale nás často trápi, či sú deti na prvú triedu pripravené. Čo by mali zvládať a vedieť? Pekný prehľad o tom, čo by takýto prváčik mal ovládať, nájdete v našom seriáli. V dnešnom, poslednom diele, sa zameriavame na sociálnu oblasť. Ale nezabudnite, že sa nemusíte ničoho obávať, prvým krstom sú síce už aprílové zápisy, do septembra je ale stále veľa času. A tie naše deti sa vo vývoji ešte ohromne posunú. Prečítajte si, ako na to.

Existujú však vedomosti a zručnosti, ktoré by dieťa ovládať malo. Malo by poznať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Tiež vysloviť správne všetky hlásky, spoznať prvú a poslednú hlásku v slove, vytlieskať slabiky, rozpoznať farby a číslice do piatich, poznať geometrické tvary. A tiež zaspievať pesničku či predniesť básničku, nakresliť postavu, strihať, správne držať ceruzku. A práve s týmito zručnosťami majú prváci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Keď sa na to pozrieme o trochu viac odborne, mali by byť deti zdatné v piatich oblastiach - zrakovej, sluchovej, motorickej, poznávacej a sociálnej. To sú oblasti, v ktorých by sme mali svoje predškolské deti rozvíjať. Veľkú časť sa snaží pokryť materská škola, ale cvičiť by sme s deťmi mali aj doma. A môže to baviť nás i deti.

Sociálna oblasť

Čo si predstaviť pod zvládnutím sociálnej obasti? Nie je to nič zložité, aj keď každému dieťaťu sa v tejto oblasti môže dariť rôzne. Takou citlivou vlastnosťou, hlavne pre rodičov, je samostatnosť. Ale vlastne ide o bežné veci - dieťa je samostatné pri osobnej hygiene (umývanie, čistenie zubov, smrkaní), vie sa samo obslúžiť, obliecť, zapne si gombíky či zips, zaviaže si šnúrky. Vie povedať svoj názor, čo zvyčajne nebýva problém :-), vie splniť úlohu či vybaviť odkaz. Deieťa nemá problém odpútať sa od rodiny, teda ak je potrebné prespať u babičky s dedom, zostať v škôlke. Zvláda bežné praktickej činnosti ako nakúpiť v obchode, telefonovať, starať o domáceho maznáčika. Zvláda aj to, čo nám vlastne každý deň uľahčí - upratať si hračky, pracovné miesto, pripraviť si potrebné pomôcky pre prácu.

Deti by mali vedieť rešpektovať autority a dodržiavať základné pravidlá spoločenského správania - pozdraviť, osloviť, poďakovať či vyjadriť súhlas a nesúhlas. Zvládnuť by mali aj to, čo niekedy nám dospelým robí problémy, pri hovore sa pozerať druhým do očí. Pri hre by mali zvlánouť dodržiavať pravidlá hry, nemať problém so zapojením sa do kolektívu. Zvládať by mali tiež svoje emócie - prispôsobiť sa náhlám zmenám, zvlánouť, ak sa im hneď nesplní ich želania, reagovať plačom, smiechom ale tiež krikom.

A ako túto oblasť rozvíjať?

Skvelou voľbou je napríklad stavebnica Magnetická stavebnica malý staviteľ - emócie, ktorá sa zameriava na porozumenie emóciám. Tváre jednotlivých postavičiek môžu vyjadriť 6 odlišných emócií: šťastie, smútok, zlosť, prekvapenie, zmätok a vydesenie.

Ďalšou možnou hrou, ktorá podporuje vývoja detí, sú Resources. Krásna stavebnica, vďaka ktorej sa deti zoznámia so zdrojmi, ktoré sú potrebné napríklad pri stavbe veľkomesta či dediny. Každý kus stavebnice napodobňuje tvarom a farbou ozajstné prírodné zdroje, základné prvky všetkého okolo nás. A na vás je kombinovať a skladať ich a vdychovať tak život nekonečným výtvorom. Zdroje rozvíjajú detskú kreativitu, sociálnu a emočnú stránku osobnosti, rozpoznávaciu a percepčnú vnímavosť, motoriku.

Chcete vedieť viac o rozvoji ďalších oblastí - motorickej, sluchovej, zrakovej či poznávacej (kognitívnej)? Potom si prečítajte diely, ktoré už u nás na blogu vyšli.