Pripravte deti na prvú triedu: poznávacia (kognitívna) oblasť

Polovica marca, deti kvôli Lockdownu doma. Možno tak ale máte možnosť viac sledovať svojich budúcich prváčikov a zistiť, ako veľmi sú alebo nie sú na školu pripravení? Pekný prehľad o tom, čo by takýto prváčik mal ovládať, nájdete v našom seriáli. Dnes zameranom na poznávaciu (kognitívnu) oblasť. Ale hlavne sa ničoho nebojte, september je predsa len ešte ďaleko a do tej doby sa každé dieťa vo vývoji ohromne posunie. My vám v našom seriáli tiež poradíme, ako na to.

Zabudnite na čítanie či písanie, to sa deti naučia práve v prvej triede. Existujú však vedomosti a zručnosti, ktoré by dieťa ovládať malo. Malo by poznať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Tiež vysloviť správne všetky hlásky, spoznať prvú a poslednú hlásku v slove, vytlieskať slabiky, rozpoznať farby a číslice do piatich, poznať geometrické tvary. A tiež zaspievať pesničku či predniesť básničku, nakresliť postavu, strihať, správne držať ceruzku. A práve s týmito zručnosťami majú prváci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Keď sa na to pozrieme o trochu viac odborne, mali by byť deti zdatné v piatich oblastiach - zrakovej, sluchovej, motorickej, poznávacej a sociálnej. To sú oblasti, v ktorých by sme mali svoje predškolské deti rozvíjať. Veľkú časť sa snaží pokryť materská škola, ale cvičiť by sme s deťmi mali aj doma. A môže to baviť nás i deti.

Poznávacía oblast

Kognitívne funkcie (niekedy poznávacie funkcie) sú jednou z hlavných oblastí ľudskej psychiky, ktorej centrá sú uložené v rôznych častiach mozgu. Prostredníctvom kognitívnych funkcií človek vníma svet okolo seba, jedná, reaguje, zvláda rôzne úlohy. Myšlienkové procesy dávajú človeku možnosť učenia, zapamätania si, prispôsobovanie sa neustále sa meniacim podmienkam okolitého prostredia.

Poznávacie funkcie zahŕňajú aj okrem pamäti aj koncentráciu, pozornosť, rečové funkcie, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií. K funkciám exekutívnym patrí schopnosť posudzovania a riešenia problémov, plánovanie, organizovanie.

Kognitívne systém je ucelenou štruktúrou, jednotlivé funkcie na seba nadväzujú, sú vzájomne prepojené a jedna bez druhej nemôžu samostatne fungovať. Napriek tomu je možné jednotlivé funkcie vzájomne rozlíšiť, ich delenie však nie je vždy celkom jednoznačné. Tieto kognitívne funkcie rozlišujeme na pamäť, pozornosť a koncentráciu, rýchlosť spracovania informácií a pohotovosť, exekutívne funkcie vrátane emocionálnej sebaregulácie, reč a schopnosť vyjadrovania a porozumenia, priestorovú orientáciu.

Čo to znamená u detí?

Pod pojmom "myslenie" si asi každý niečo predstavíme. To, čo by mali deti ovládať, je analiticko-syntetická činnosť, teda rozloženie celku na časti a naopak, koncentráciu a zovšeobecňovanie - uviesť konkrétne príklady, určiť spoločný význam či nadradené pojmy. Dôležité je tiež pomenovanie, protiklady a súvislosti - malý / veľký, veľa / málo, najväčší / najmenší atď., A analógie. Poznať by mali časové vzťahy - čo robia ráno, po obede a večer, ale aj na jar, v lete, v zime atď. Rozpoznať, čo je to včera, dnes, pozajtra. Mať zdravý logický úsudok, aneb vedieť, čo urobia, keď majú smäd, hlad, niečo je bolí, niečo rozbijú.

Cvičiť by mali tiež pozornosť a vydržať sa sústrediť na činnosť aspoň desať až pätnásť minút, a to aj u činnosti, ktorá ich nebaví. Pamäť je tiež dôležitá. Deti by mali dokázať napodobniť pohyb, zopakovať pokyn, spomenú si na to, čo sa stalo v minulosti. Dôležité sú aj základné vedomosti o tom, aká existujú povolania, čím je mama a otec, ako sa volajú, kde býva, koľko majú rokov, kto žije v domácnosti, poznať svojich kamarátov. Mali by rozumieť okolnostiam (zmenám počasia, cestovanie), vedieť počítať do šiestich. Rovnako tak by mali rozumieť bežne hovorenej reči, reagovať správne na pokyny dospelého, rozprávať jednoduchšie príbeh, v reči používať rozvité vety, tvoriť slová opačného významu, hovoriť gramaticky správne či mať správnu a zrozumiteľnú výslovnosť hlások.

Správna grafomotorika je základ

Řeč, zrak, motorika i všechny další oblasti jsou v rozvoji vzájemně propojené. A proto také poznávací oblast můžete procvičovat s grafomotorickými listy. V kidtown.cz si můžete grafomotorické listy Obrázky a klikyháky kocourka Macourka stáhnout zdarma a vrhnout se na to :-). 

Sú tiež ale ďalšie cesty, ako dieťa rozvíjať. Pomôcť môžu aj naše hračky pre rozvoj motoriky. Napríklad drevená hra na povolanie Drevené figúrky povolania je presne tou pravou. Jednotlivé kusy sú z preglejky, majú hladký povrch vhodný pre malé detskej ručičky. Na obrázkoch sa deti učia rozpoznávať ľudská povolania, napr. veterinárku, hasičov, doktorku, tenistku, vojaka, kuchára a veľa ďalších. Hračka je perfektná pre rozvoj fantázie i popisu vecí a situácií malých detí. Malé deti spoznávajú a rozoznávajú jednotlivé povolania. U starších detí podporuje Storr-telling, poznávanie kultúr a životného štýlu.

Skvělou volbou je také stavebnice Magnetická stavebnice malý stavitel - emoce, která se zaměřuje na porozumění emocím. Better Builders Emotions jsou magnetickou stavebnicí skládající se z kuliček a tyčí, které představují 6 odlišných hratelných postav. Tváře jednotlivých postaviček mohou vyjádřit 6 odlišných emocí: štěstí, smutek, zlost, překvapení, zmatek a vyděšení. Schopnost rozpoznat a pochopit tyto emoce, zároveň se spojením s danou barvou dodává hře hloubku. Hrací set obsahuje 3 muže a 3 ženy s vyměnitelnými účesy pro vytvoření nových osobností a umožnění osobního spojení s postavami. 

Další možnou hrou, která podporuje vývoj dětí, jsou Resources. Krásná stavebnice, díky které se děti seznámí se zdroji, které jsou potřeba například při stavbě velkoměsta či vesnice. Každý kus stavebnice napodobuje tvarem a barvou opravdové přírodní zdroje, základní prvky všeho kolem nás. A na dětech je kombinovat a skládat je a vdechovat tak život nekonečným výtvorům. Zdroje rozvíjí dětskou kreativitu, sociální a emoční stránku osobnosti, rozpoznávací a percepční vnímavost, motoriku.

A možná znáte Duhové kamínky, které rozvíjí zrak, první matematické znalosti (počítání), ale také jemnou motoriku. S barevnými kamínky různých tvarů mohout tvořit obrázky podle předlohy nebo podle vlastní představivosti. Rozvíjí tak všechny zmíněné oblasti dohromady.

V příštím díle si povíme víc o rozvoji sociální oblasti. Zajímá vás také motorika, zrak a sluch? Pak si přečtěte díly, které už u nás na blogu vyšly: o motorice, zraku a sluchu.