Pripravme deti na prvú triedu: zraková oblasť

Máte dieťa, ktoré ide po letných prázdninách do prvej triedy ZŠ? A vy by ste ho na ňu radi pripravili? Nepodceniť prípravu je dôležité, ale nebojte sa, ono to nie je zas až tak zložité. Práve pre to tu pre vás máme seriál s prehľadom toho, čo deti majú pred nástupom do základnej školy vedieť. Ale tiež to, ako môžete svojich budúcich prváčikov ďalej rozvíjať. V prvom diele ste sa dozvedeli všetko o motorike, v druhom diele sa zameriavame na zrakovú oblasť.

Každý prvňáček by měl znát své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Také vyslovit správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově, vytleskávat slabiky, rozpoznat barvy a číslice do pěti, znát geometické tvary. A nakonec ty hezké věci jako zazpívat písničku či přednést básničku, nakreslit postavu a stříhat či správně držet tužku. Bohužel s těmito relativně jednoduchými úkony mají prvňáčci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Ako už ste si mohli prečítať v prvom diele, deti v prvej triede by mali ovládať päť oblastí - zrakovú, sluchovú, motorickú, poznávaciu a sociálnu. Presne v týchto oblastiach môžete vaše deti rozvíjať. Veľkú časť sa snaží pokryť materská škola, ale cvičiť by sme s deťmi mali aj doma. A na všetky oblasti možno deti pripraviť tak, že ich to bude baviť.

Zraková oblasť

Zrak je zmysel, ktorý umožňuje živočíchom vnímať svetlo, rôzne farby, tvary. Pre človeka je to zmysel najdôležitejšie, asi 80% všetkých informácií vnímame zrakom. Zrak je zameraný predovšetkým na vnímanie kontrastu, preto dovoľuje videnie kontúr predmetov, ich vzdialenosť a významne sa podieľa na orientáciu v priestore.

Pokiaľ o ňom uvažujeme v súvislosti s pripravenosťou na prvú triedu základnej školy, potom by mal každý pváčikk zvládnuť orientáciu na ploche a v priestore, napríklad rozlíšiť pojmy hore, dole, nad, pod, v atď., Určiť a dodržať smer pohybu, určiť vzdialenosť (ďaleko, blízko, ďalej, najďalej) a orientovať sa v najbližšom okolí. Ovládať by mal tiež tzv. ľavo-pravý pohyb očí, to znamená udržať smer pohybu očí zľava doprava, zhora nadol. Dôležitá je tiež tzv. Zraková analýza a syntéza, kedy dieťa dokáže zostaviť obrázok z častí (puzzle), skladať podľa svojej fantázie (stavebnice) alebo doplniť chýbajúce častí na obrázku (dokresľovanie, dolepovánie). Precvičiť je potreba tiež zrakovú pamäť a to napríklad kreslením obrázku podľa predlohy či zapamätanie si predmetov alebo obrázkov a ich poradie. Rozvíjať je dobré tiež rôzne druhy rozlišovania - podobných a stranovo obrátených tvarov, zrakové rozlišovanie (farieb, predmetov či triedenie tvarov).

Motorika, zrak, všetko je úzko prepojené

Práve koordinácia očí je súčasťou správne zvládnutej grafomotoriky. Tá zahŕňa úroveň motorickej (pohybovej) spôsobilosti pre grafický výraz, písanie, obkresľovanie, kreslenie, rysovanie. A úzko je spätá s jemnou motorikou - koordináciou očí a rúk, správne zvládnutého úchopu písacích potrieb, príboru, navliekanie korálok, tvorby mozaík a pod. Nič z toho od seba nedajú oddeliť. A ako vám v tom môžeme pomôcť my v Kidtown.sk? Pre vaše deti som pripravili skvelé grafomotorické listy Obrázky a klikiháky kocúrika Macourka, ktoré deti v tomto zmysle na prvú triedu prípravia.

Sú to ale všetky možnosti, ako môžete s deťmi zrakovú oblasť rozvíjať?

Rozvíjajte zrak hravou formou

Posilňovať zrakovú oblasť vo všetkých smeroch, o ktorých tu píšeme, možno hravo s pomocou mnohých našich hračiek pre rozvoj zraku.

Pre posilnenie zručnosti zostavovaní obrázkov je ideálne skladanie puzzlí. A tých u nás máme veľa pre deti rôzneho veku, od značky Mudpuppy či Croccodile Creek. Z ich krásnych motívov si určite s deťmi vyberiete.

Farby s deťmi precvičíte vďaka našej hitovke dúhové kamienky, ktoré však rozvíjajú aj jemnú motoriku či prvé matematické zručnosti. S farebnými kamienkami rôznych tvarov deti tvoria obrázky podľa predlohy alebo podľa vlastnej predstavivosti. Doplňovanie častí obrázka, dokresľovanie a dolepovanie si zopakujú s niektorým z našich krásnych tvorivých setov.

No a pre skladanie je to jasné, niektorú zo stavebníc. Naše deti napríklad milujú MagnaTiles, ktorá ich začla baviť už niekedy v troch rokoch a aj v ôsmich si s ňou ešte hrajú.

A ktorú oblasť rozvoja prejdeme za týždeň? Tú sluchovú! :) A kde si môžete prečítať prvý diel, ktorý sa venoval motorike? Aj u nás na blogu: Pripravte deti na prvú triedu: motorika.