Pripravme deti na prvú triedu: motorika

Síce je ešte len koniec februára a pred zápisom do školy ešte prežijeme celý marec, napriek tomu je dobré si už teraz pripomenúť, čo všetko by mali prváci mali zvládať. Môžete si tak overiť, ako na tom vaše dieťatko je a čo je prípadne potreba dohnať. Prípravu na túto dôležitú zmenu v živote detí nepodceňte. Prvým krstom ohňom budú práve aprílovej zápisy do škôl. Preto sme si pre vás pripravili prehľad toho, čo deti majú pred nástupom do základnej školy vedieť a u zápise budú overovať. Ale tiež to, ako môžete svojích budúcich prváčikov ďalej rozvíjať, pretože do prvého septembra ešte zostáva niekoľko mesiacov. A deti sa do tej doby vo vývoji ešte posunú míľovými krokmi.

Často si rodičia myslia, že by deti mali vedieť ešte pred prvou triedou čítať, počítať alebo písať. Ale to je omyl, pretože to sa majú naučiť až ako prváci. Existujú však vedomosti a zručnosti, ktoré by diťa zvládať malo. Malo by poznať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Tiež vysloviť správne všetky hlásky, spoznať prvý a posledný hlásku v slove, vytlieskať slabiky, rozpoznať farby a číslice do päť, poznať geometrické tvary. A tiež veci, ktoré ich vyložene bavia, napríklad zaspievať pesničku či povedať básničku, nakresliť postavu, strihať, správne držať ceruzku. A práve s týmito zručnosťami majú prváci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Deti by mali byť zdatné v piatich oblastiach - zrakovej, sluchovej, motorickej, poznávacej a sociálnej. To sú oblasti, v ktorých by sme mali svoje predškolské deti rozvíjať. Veľkú časť pokryje materská škola, ale cvičiť by sme s deťmi mali aj doma. Na všetko možné deti pripraviť, a to aj zábavnou formou.

Motorická oblasť

Motorika je súhrnom ľudských pohybových predpokladov. Motorická činnosť je cieľavedomý a systematický proces riadený centrálnou nervovou sústavou uskutočňovaný v interakcii medzi človekom a okolím za pomoci pohybovej sústavy.

U detí v malom veku je veľmi dôležité rozvíjať motoriku, teda hybnosť pohybových predpokladov a prejavov. Pohybové schopnosti dieťaťa (motorické schopnosti, motorika) a reč sa vzájomne ovplyvňujú. Ak u dieťaťa prebieha správny pohybový vývoj, nastupuje väčšinou v zodpovedajúcom období aj vývoj reči. Neobratné deti mávajú viac nedostatkov vo výslovnosti než deti pohybovo priemerné. Preto je dôležité u detí rozvíjať hybnosť celého tela (hrubú motoriku), hybnosť ruky (jemnú motoriku) i obratnosť hovoridiel (motoriku rečových orgánov).

Motorická oblasť má svoje základné časti, ktoré sú pri rozvoji detí zásadné - grafomotoriku, hrubú motoriku, jemnú motoriku, senzomotoriku a motorickú koordináciu.

Základom grafomotoriky je uvoľnená ruka, ktorá je zásadná pre budúce písanie, správne postavenie ruky a lakťa a správny úchop pastelky. Rovnako tak pravidelné vymaľovávanie maľovaniek a to tak, že deti už viac-menej dokážu vyfarbovať bez preťahovanie, vedia obťahovať rôzne tvary, prekresliť podľa predlohy kruh, trojuholník, štvorec, ľudskú postavu, dom, strom a ďalšie.

Správna hrubá motorika umožní deťom stáť rovno, zvládnuť predklon, kľak, drep, udržať rovnováhu pri stoji na jednej nohe. Deti sa zvládnu pohybovať vpred a vzad, do strán či na šikmej ploche, ubehnú určitú vzdialenosť, vedia sa plaziť po brušku, kotúľať sa, točiť sa dokola, hojdať sa, chytiť loptu alebo pochodovať do rytmu.

Vďaka dobrej jemnej motorike sa dokážu zamračiť, usmiať sa, nadvihnúť obočie, hbytě pohybovať jazykom medzi kútikmi, olízať si zuby alebo pery, našpúliť pery. Zvládajú tiež rôzne drobné ručné práce, ako napríklad vystrihávať, zatĺkať, modelovať, krájať, cvrnkať guličky či navliekať korále. Rozpoznajú hmatom odlišné materiály.

Senzomotorika je spojením vnímania s pohybom. Deti dokážu prepojiť počuté aj videné s pohybom. Motorická koordinácia zabezpečí, že dieťa vie napodobniť prstami strihanie nožníc a že dokáže rozťahovať prsty na oboch rukách rovnako.

S rozvojom motoriky pomôžu hračky

S rozvojom motoriky ale môže pomôcť aj mnoho z našich hračiek. Napríklad Skrutkovanie od značky Guide Craft je pre rozvoj jemnej motoriky perfektné. Všeobecne u nás nájdete veľa hračiek od tejto firmy, ktoré jemnú motoriku prirodzene rozvíjajú. Skvelý je tiež Triediaci strom alebo Navliekacia húsenica či Šnurovanie tvarov zlepšujú jemnú motoriku, deti sa učia starostlivosti a pozornosti.

Pre rozvoj hmatu detí sú tiež skvelé Dúhové kamienky, a to vďaka príjemnému materiálu na dotyk aj zostavovaním rôznych stavieb podľa predlohy či fantázie.

Skvelou voľbou je tiež Dúhový Architekt oblúk, často ho poznáte možno skôr pod pojmom drevená dúha. Krásne oblúky v siedmich farbách dúhy, majú hladký povrch, s viditeľnou štruktúrou dreva. Vnútorné blok tvorí pevný 3D polkruh. Vedľa precvičovaniu motoriky, sú skvelé pre rozvoj fantázie a predstavivosti, k stavaniu veží a iných obrazcov. Tiež je možné využiť ju na precvičenie matematických termínov - väčšie, menšie, vyššia a pod., Alebo k zdokonalení jazykových zručností a rozšírení slovnej zásoby, pri opise ich činností v akcii.

Radosť urobíte vaším najmenším aj Inteligentnou plastelínou, s ktorou precvičia hmat, ale tiež rôzne vlastnosti materiálov. Precvičiť správne držanie ceruzky aj správny smer písania písmen a čísel môžu deti so skvelým MagPadom.

Tak sa do toho s deťmi pustite, bude vás to všetky baviť :) A nezabudnite sledovať ďalšie články, v budúcom sa dozviete viac o zrakovej oblasti.