Originálne magnetické písanie - písmená, číslice

Magnetická tabuľka je vhodnou pomôckou pre predškolákov, ktorí sa zoznamujú s písmenami alebo číslami. Tiež je ale  skvelým pomocníkom do prvej triedy, družiny alebo škôlok. Tabuľka je naozaj originálnym pomocníkom pre čítanie a písanie písmen a perfektne dopĺňa učivo. Deti zároveň so zrakovým a sluchovým rozlišovaním precvičujú pamäť a postup pri písaní. Podčiarkla by som predovšetkým pamäť na písmená a koncentráciu na vytváranie, nie samotné písanie. Pomáha pri zapamätaní si abecedy.

Pri logopedickej starostlivosti využívam hry pre deti predškolského veku, ktoré sa už orientujú v písmenách. Magnetická tabuľka je vhodná pri analýze a syntéze slova, dieťa môže napríklad sledovať postup pri "vycvakávání magnetických guľôčok" a dopĺňať písmená. Deti si môžu samé tvoriť písmená a krátke slová, ktoré sa učia pri logopedickej starostlivosti, určovať prvé a posledné písmeno v slove. Určite pôjde lepšie rozumieť slovu, ktoré má na konci samohlásku. Deti ju v rozklade nepočujú vždy. Možu napísať vlastné meno, ktoré už dobre poznajú.

 Školáci sa môžu hrať vo dvojiciach, niekto píše, niekto háda, ktoré slovo postupne nakoniec vznikne, a pod

Originálne magnetické písanie - číslice

Netradičné zábavný doplnok pri výučbe počítania v 1. triede, poznávanie číslic a číselné rady do 10. Deti sa môžu učiť rozlišovať číslice, tvoria číslice. Možné je tiež robiť výpočty podľa zadania učiteľa či spolužiaka, dopĺňať číslice vo výpočte. Predškoláci môžu dopĺňať číslicu v číselnej rade.

 odkaz do eshopu na číslice 

 Odkaz do eshopu na písmena 

 Autorka článku - Zuzana Kolátorová: učitelka materskej školy a logopedická asistentka, lektorka kurzov pre učiteľky materských škôl Lumen vitale, s.r.o. a má za sebou 20 rokov práce v Pražskej pedagogicko-psychologickej poradni.