Dúhové kamienky rozvíjajú motoriku a priestorovú predstavivosť, naučia farby aj základné počty

Farebné dúhové kamene - rainbow pebbles

Precvičujú fantáziu, zrakové rozlišovanie - veselé farby a polohu, hmat, a iné. Môžu sa stať skvelým pomocníkom do každej rodiny, ale aj pre učiteľky v škôlkach, školách aj v družinách. Tieto plastové farebné kamienky sú vyrobené z úplne bezpečného materiálu. Pre mňa, logopéda, sú pre prácu a rozvoj detí, dôležité výrazné farby. Farebné kamienky zaobstarať u nás v eshope: https://www.kidtown.sk/duhove-kaminky/duhove-kaminky-2/

Farebné kamienky môžu deti stavať do výšky podľa predkresleného vzoru, dávať ich do plochy, podľa farieb a počtu. Činnosť je vhodná pre mladšie deti, kamene sú skvelé pre precvičenie hmatu.

Už v predškolskom veku sa deti zoznamujú s doplnkovými farbami. Farebné kamienky ponúkajú hneď dve, fialovú a oranžovú, vo výraznej forme.

 Deti môžu s kamienkami cvičiť rozlišovanie podľa veľkosti alebo farby - vytvárať si skupiny. Naučia sa pojmy veľký, menší, najmenší, malý, väčší, najväčší a rozlišovanie podľa počtu.

 Aké úlohy môžete deťom zadať? Napríklad tieto: Daj červený kameň za - pred - na -pod modrý kameň, daj dva modré na dva žlté, uberáme zo skupiny a počítame, vyber všetky najmenšie kamene, a pod.

 Vyskúšané nápady pre učiteľky

Doplnok pre rôzne typy artefiletiky - výtvarnej výchovy, pod. 

Kamene môžu označovať napr.ciele v telesnej výchove, môžu vyznačiť dráhu behu s vyhýbaním, podľa farby sa môžu určovať aj družstvá, apod.

Rozvíjanie fantázie a interpersonálneho cítenia detí, relaxácia: deti majú v kruhu pred sebou štvrtku. Na signál si môžu vziať z kôpky uprostred jeden kameň, položiť na štvrtku, potom spoločne druhý a priložiť k prvému v akejkoľvek pozícii. Dobre si pozrieť, prípadne zmeniť polohu kameňov. Ďalšie kamene sa prikladajú (je potreba dať deťom dostatok času na rozmyslenie kam kameň položiť, prípadne na zmenu), možno sa prejsť dookola a pozrieť sa, ako to majú kamaráti. ČI niekto preferuje jednu farbu, prípadne priestorové utváranie. Len konštatujeme, čo vidíme a nijako nehodnotíme.

Rozvíjanie fantázie a interpersonálneho cítenia detí, relaxácia: deti majú v kruhu pred sebou štvrtku. Na signál si môžu vziať z kôpky uprostred jeden kameň, položiť na štvrtku, potom spoločne druhý a priložiť k prvému v akejkoľvek pozícii. Dobre si pozrieť, prípadne zmeniť polohu kameňov. Ďalšie kamene sa prikladajú (je potreba dať deťom dostatok času na rozmyslenie kam kameň položiť, prípadne na zmenu), možno sa prejsť dookola a pozrieť sa, ako to majú kamaráti. ČI niekto preferuje jednu farbu, prípadne priestorové utváranie. Len konštatujeme, čo vidíme a nijako nehodnotíme.

Ďalšiu skupinu tvoria  deti ktoré majú k svojej fantázii už vybudovaný vzťah. Pokladáme toľko kameňov, koľko ich  máme k dispozícii - je vhodné pri väčšom počte detí mať viac kameňov. Poslednou úlohou je výber jedného kameňa zo svojej kôpky pre kamaráta. Jeden po druhom darujú jeden svoj kameň do kompozície svojho kamaráta. Sledujeme: dostali všetci kameň? Prečo práve tento kameň? Pretože ho ja nechcem alebo pretože sa kamarátovi hodí?

Čas na konečnú úpravu kompozície. Obrazce nechať na mieste po nejakú dobu, nerušiť kompozície hneď. Deti prežívajú zaujímavé pocity, ktoré sa v nich vytvorili, hovoríme s nimi o týchto  pocitoch. Kamene neupratujete hádzaním do krabice, ale odkladaním zo svojho papiera.

Pozrite sa na naše video, kde sa o našich Rainbow pebbles dozviete viac.

 

Autorka článku - Zuzana Kolátorová: učiteľka materskej školy a logopedická asistentka, lektorka kurzov pre učiteľky materských škôl

Lumen vitale, s.r.o. a má za sebou 20 rokov práce v Pražskej pedagogicko-psychologickej poradni.