Desať rád pre rodičov, keď je škola zatvorená

1. Dodržujte režim - základom je pokračovať v pravidelnom režime, na ktorý sú deti zvyknuté.

Trvajte na tom, aby aj teraz, kedy sú doma, vstávali a chodili do postele v rovnakom čase.

2. Simulujte časový rámec výučby, vrátane dodržiavania prestávok.

Toto nie je víkend ani deň, kedy by malo mať dieťa úplne voľno. Ak dieťa pracuje pri stole, posaďte ho k nemu vždy v rovnakom čase. Škola má tiež predsa určitý pevný poriadok. Aj keď sa to môže zdať ľahko prehnané, tak aj to, že sa dieťa "slušne" oblečie môže pomôcť. "Pyžamový" deň smerujte skôr na sobotu alebo nedeľu.

 3. Program dňa upravte z pohľadu režimu bežného výukového dňa.

Stanovte presný harmonogram, kedy má dieťa robiť úlohy, kedy sa pretiahnuť a nezabúdajte na krúžky, resp. aktivity, ktoré deti na krúžkoch bežne robia - maľujte si s nimi, vezmite ich von, nechajte ich športovať. Všetko do tohto harmonogramu zakomponujte.

 4. Zdokonaľujte zručnosti čítania a písania.

Sú to predsa základné znalosti, bez ktorych sa v živote nezaobídete. Navyše k tomu nepotrebujete žiadne ďalšie pomôcky. Knižky predsa doma má každý a ak by ste nevedeli, čo maju pisat, tak deti pokojne nechaj opisovať text z jeho obľúbenej knihy.

 5. Motivujte dieťa, aby udržiavalo sociálny kontakt so spolužiakmi.

Podporte ho, aby diskutovalo dané predmety so spolužiakmi - nechajte ho popýtať sa, ako to robí spolužiak. Upevní to ich záujem o výučbu a sociálnu interakciu.

 6. Držte sa návodu, ktorý vám dáva učiteľ.

Sledujte stránky svojej školy a komunikujte s triednym učiteľom.

 7. Robte si poznámky. Používajte spôsob, ktorý vám vyhovuje.

Môžu to byť "farebné lepiace papieriky" alebo rôzne záložky, na ktorej si zaznamenávajte, s čím má dieťa problém.

 8. Ak niečomu dieťa nerozumie, konzultujte s učiteľom.

Látku s deťmi opakujte, precvičujte, ale nesnažte sa im látku vysvetliť sami. Pýtajte sa dieťaťa, ako látke rozumie, ako by to riešilo, nechajte si vysvetľovať od neho. Podporujte ho v jeho práci, nerobte ju za neho.

 9. Ak si nebudete vedieť rady s niečím aj tak, cvičenie radšej vynechajte.

Nech si kľudne dieťa poznamená, že malo s cvičením problém. Určite to s ním po návrate do školy pedagóg rád preberie. Ak je to možné, pýtajte sa hneď učiteľa alebo spolužiakov.

10. Učte deti pracovať s plánovaním činnosťí a spätnou väzbou.

Nechajte ho naplánovať si, čo urobí, v akom čas a spätne si vyhodnotiť, či sa mu všetko podarilo. Nech zhrnie dôvody, prečo áno a prečo nie a vymyslí, ako s tým bude ďalej pracovať. (Tento bod sa môže zdať pre menšie deti zložitejšie, žiaci od 3.-4. tried by to mali zvládať). 

Spracoval Kidtown.cz v spolupráci s pedagogičkou Mgr. Jitkou Vokšickou, ZŠ Hovorčovice a pedagógov základných škôl Prahy 6.