Čo je psychomotorika a na čo slúži?

 

Cieľom psychomotorickej výchovy je harmonická osobnosť z hľadiska fyzického, psychického i spoločenského.

Psychika a motorika sú nerozluční kamaráti - vývoj motoriky je viazaný na vývoj zmyslových a psychických funkcií. A rovnako tak psychika pôsobí na vývoj motoriky. Ľudia tento termín často používajú ako opis psychických a motorických funkcií v rôznych obdobiach života.

Psychomotoriky je ale v skutočnosti pohybový program, ktorého základy sa objavujú v 18. storočí vo Francúzsku.

V 20. rokoch minulého storočia bol tento program zameraný na prácu s mentálne postihnutými ľuďmi - cieľom pohybu vtedy nebol výkon, ale radosť, ktorá následne zlepšuje aj psychické funkcie. Psychomotorika ako program sa potom ďalej šírila v 50. rokoch do Nemecka za vzájomnej kooperácie psychológov, pedagógov, terapeutov a sociológov. Dalo by sa povedať, že cieľom psychomotorické výchovy je harmonická osobnosť z hľadiska fyzického, psychického i spoločenského.

Čo sa dieťa pomocou pohybu a hry učí?

  • Ako na mňa pôsobí okolité prostredie a ako ja môžem pôsobiť na neho?
    manipulácia s predmetmi a orientácia v prostredí a priestore
  • Aké existujú druhy komunikácie, aké sú vzťahy okolo mňa a ako fungujú?
    - verbálne a neverbálne komnikace, komunikácia v skupine, sociálne vnímanie a empatie, zodpovednosť a rešpekt k ostatným
  • Ako fungujem ja sám, čo dokážem av čom som dobrý?
    - ovládanie vlastného tela, zlepšenie jemnej a hrubej motoriky, budovanie vlastnej identity, zvyšovanie kreativity, podpora zmyslov a reči

 

Ako správni kamaráti, sa aj psychika s motorikou musia vzájomne rozvíjať. Zaujíma vás ako? To bude témou ďalšieho článku. Dozviete sa, ako idú spolu títo priatelia rok za rokom od narodenia až do školy. Tešte sa, bude to dobrodružná cesta!