ADHD: deti nápadne živé, ťažko ovládajú emócie, často sa rozptýlia

Nepokoj a nepozornosť u detí sú najčastejšími prejavmi poruchy pozornosti s hyperaktivitou, tzv. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Jedná sa o neurovývojové ochorenie, ktorého zásadnými symptómy sú nepozornosť, impulzivita a hyperaktivita. Aby sme mohli hovoriť o ADHD, mali by sa tieto symptómy prejavovať u dieťaťa dlhodobo a vo všetkých možných situáciách, teda v škole aj v rodine. U chlapcov to častejšie býva hyperaktivita a nepozornosť, bývajú impulzívnejší než dievčatá. Dievčatá sú zase častejšie nepozorné.

 Hyperaktivitou zjednodušene nazývame nadmerne nutkavú potrebu pohybu, často bezdôvodnú, ktorú človek nedokáže tlmiť alebo ovládať. "Deti sú nápadne živé, majú potrebu byť neustále v pohybe, ťažko regulujú svoje správanie a emócie, majú zníženú frustračnú toleranciu a psychickú odolnosť, ťažkosti s plánovaním a organizáciou, nedokážu okolo seba udržať poriadok, odložiť svoje potreby, sú ľahko rozptýlitelné," približuje podrobnejšie prejavy ADHD u detí psychologička a špeciálna pedagogička Eva Šimotová. "U niektorých jedincov sú prejavy viditeľné už v dojčenskej veku. Často sa vyskytuje nepravidelný biorytmus, ťažkosti so spánkom, s jedlom, mrzutosť, plačlivosť, "uvádza psychologička.

Ale ADHD sa netýka len detí. S narastajúcim vekom sa síce môžu viditeľné prejavy utlmovať, u dospelých sa ale porucha začne prejavovať inak. ADHD sa najčastejšie vyskytuje v mladšom školskom veku. Niektorí jedinci sa postupom času naučia svoje správanie ovládať, u iných môže pretrvávať vo väčšej či menšej miere až do dospelosti.

 Vplyv genetiky i vonkajších okolností

Čo môže za hyperaktivitu, čo je spúšťačom? Svojou rolu môže hrať genetika, ale tiež to, ako sa správa matka v tehotenstve či ako náročný bol pôrod. "Medzi príčiny patrí narušený prenatálny vývoj, napr. životospráva matky počas tehotenstva - alkohol, drogy, nikotín, stres, infekcie alebo komplikácie pri pôrode ako je predčasný pôrod, hypoxia plodu, kliešťový pôrod či kriesenie novorodenca. Svoju úlohu však môže zohrať aj dedičnosť, kedy rizikovým vplyvom môže byť rodič s tou istou poruchou, "vysvetľuje Eva Šimotová.

Poďme sa pozrieť na to, aké vlastne sú deti s ADHD, a ako sa táto diagnóza prejavuje:

  • Nedokážu dávať pozor na detaily, robia chyby z nedbanlivosti v škole aj v domácich prácach - pekným príkladom je zabúdanie mäkčeňov a dĺžňov v diktátoch či zámena znamienok v matematike
  • Majú problémy udržať pozornosť pri úlohe alebo pri hre - často odbiehajú k inej činnosti, vyruší ich akýkoľvek vonkajší podnet, s rastúcim časom sa prejavuje únava
  • Vyzerajú, že nepočúvajú a to aj vo chvíľach, keď niekto hovorí priamo na ne
  • Často odkladajú úlohy, ktoré vyžadujú nepretržité úsilie
  • Strácajú veci, ktoré sú pre úlohy alebo činnosti nevyhnutné - hračky, ceruzky, knihy, učebnice
  • Sú impulzívni - vyhŕknu odpoveď skôr ako človek dokončí otázku, skáču do reči ostatným, rýchlejšie hovoria než myslia, ich reakcie môžu byť nevhodné, zložité situácie často riešia agresívne, alebo naopak pasívne
  • Vrtia sa na stoličke, vstávajú a odchádzajú
  • Problémy môžu mať v sociálnej oblasti - horšie nadväzujú kamarátstvo, zle zvládajú neúspech a negatívne reakcie na svoje správanie - napríklad keď sa im niekto posmieva, šikanovanie
  • Deti sú kreatívne, nachádzajú originálne a nevšedné riešenie situácií, reagujú rýchlo a pohotovo
  • Mávajú výbornú dlhodobú pamäť 

 

Diagnóza ADHD síce môže byť nepríjemné zistenie, ale je dobré o nej vedieť. Len tak môžete s takým dieťaťom správne pracovať. Existujú totiž metódy a postupy, ako deťom uľahčiť každodenné, školské i pracovné aktivity. Ak teda máte pocit, že takéto dieťa doma máte, určite sa s ním vydajte do pedagogicko-psychologickej poradne, kde skúsení odborníci stanovia diagnózu, poradia a určí ďalší postup, čo možno s dieťaťom robiť a ako mu pomôcť.

Je tiež dobré vedieť, že sa budete musieť obrniť trpezlivosťou. "Vo výchovnom prístupu hrá veľkú úlohu láskavá dôslednosť, snaha rodičia ovládať vlastné emócie, aby vnútorné napätie, ktoré je u dieťaťa neustále prítomné, nestupňoval. Nevyhnutnou podmienkou je bezpodmienečné prijatie takého dieťaťa, "uvádza psychologička Šimotová.

Vo výchove i práci s deťmi s ADHD vám môžu byť pomocníkom aj špeciálne hračky a pomôcky. Pozrite sa do našej sekcie Hračky a pomôcky pre deti so špeciálnymi potrebami, nájdete medzi nimi aj také, ktoré sú vhodne pre deti s touto diagnózou, hračky a pomôcky pre koncentráciu a sústredenie. Napríklad balančné stoličky Tilo, niektorý z kousakov či senzory pre podporu koncentrácie.